Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Χορωδία μοναχών με όρκο σιωπής...!

Ασύλληπτο εύρημα...