Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Πρέπει να πόνεσε λιγάκι...(Βίντεο)

Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο κόλπο.. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν αποζημίωσε την προσπάθεια.. Πρέπει να πόνεσε πάρα πολύ. Βίντεο!!